Dzień Edukacji Narodowej w Wieliczce

W Wielickiej Mediatece odbyły się uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej. Spotkaliśmy się razem: samorządowcy, nauczyciele, dyrektorzy samorządowych placówek oświatowych, których muzycznym akcentem – pięknym koncertem powitali nauczyciele wielickiej Szkoły Muzycznej.

Dzień nauczycieli to święto całej społeczności, okazja do podziękowań za trud i wysiłek codzienny w kształtowaniu młodych charakterów, przekazywanie wiedzy, twórcze podejście do pracy pedagogicznej, za Państwa pomysły i inicjatywy, które stanowią o wyjątkowości samorządowych placówek oświatowych – serdeczne podziękowania wraz z życzeniami nieustającej energii, satysfakcji z odkrywania talentów i z osiąganych wyników, a także spełnienia marzeń tych zawodowych i prywatnych.

Podczas spotkania wręczono wyróżnionym nauczycielom Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w uznaniu osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych oraz zaangażowania w twórczą pracę na rzecz dzieci i młodzieży. W gronie nagrodzonych znaleźli się: Aneta Pasek – Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliczce, Monika Płoszaj-Stan – Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliczce, Adrianna Banaś – Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliczce, Magdalena Jaszewska – Szkoła Pod-stawowa nr 2 w Wieliczce, Sylwia Jakubczak – Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieliczce, Dorota Michałowicz – Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieliczce, Sabina Gawęda – Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieliczce, Ewelina Górczyk – Szkoła Podstawowa w Grajowie, Aleksandra Lidia Pasek – Szkoła Podstawowa w Janowicach, Waldemar Gawron – Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich, Wioletta Nowak- Wzorek- Szkoła Podstawowa w Mietniowie, Małgorzata Jarosz-Barwińska – Szkoła Podstawowa w Sierczy, Marta Giza- Balawajder – Szkoła Podstawowa w Sierczy, Kinga Nurkowska – Szkoła Podstawowa w Sygneczowie, Ewa Flaga – Szkoła Podstawowa w Śledziejowice, Barbara Studzińska – Szkoła Podstawowa w Węgrzcach Wielkich, Michał Łesyk – Szkoła Podstawowa w Węgrzcach Wielkich, Małgorzata Zawadzka – Przedszkole Samorządowe nr 1 w Wieliczce, Anita Krawczyk – Przedszkole Samorządowe nr 5 w Wieliczce, Pani Bożena Zagórska – Przedszkole Samorządowe w Mietniowie, Marta Polańska – Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce, Paulina Skrok – Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce.

Podpisanie umowy na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce

podpisanie umowy na rozbudowę szkoly podstawowej nr 3 w Wieliczce
W dniu 14 października 2021 roku podpisałem umowę z wykonawcą na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce.

W podpisaniu uczestniczyli również moi współpracownicy, w tym: zastępcy burmistrza Wieliczki Agnieszka Szczepaniak i Piotr Krupa, skarbnik gminy Krzysztof Pakuła, dyrektor Wydziału Inwestycji Jolanta Sobol oraz przedstawiciel wykonawcy Tomasz Adamczyk.
Inwestycja polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robot budowlanych w zakresie inwestycji pn.: Rozbudowa budynku szkoły podstawowej nr 3 w Wieliczce oraz instalacji wewnętrznych elektrycznych i sanitarnych wraz z rozbudową i przebudową kolidujących z inwestycją instalacji zewnętrznych i przyłączy oraz zagospodarowaniem i ukształtowaniem terenu na działce nr 569 obr.1 w Wieliczce.
Teren inwestycji położony jest na terenie Wieliczki przy ul. Sienkiewicza 14, obejmuje
zagospodarowanie terenu o powierzchni około 7.720,0 m2 na działce nr 569, obr.1 Wieliczka.

Głównym celem projektowanej inwestycji jest:
  • rozbudowa budynku szkoły podstawowej nr 3 w Wieliczce, która polega na dobudowie do głównego budynku od strony wejściowej frontowej, północnej segmentu dydaktycznego o wysokości 3-ch kondygnacji nadziemnych wraz z piwnicami; projektowana rozbudowa pozwoli na uzyskanie 8 pomieszczeń dydaktycznych na trzech kondygnacjach w poziomie piwnicy dodatkowej powierzchni szatni, holu wejściowego, pomieszczeń sanitarnych w tym toalet dla niepełnosprawnych,
  • budowa windy wewnętrznej w budynku szkoły dla osób niepełnosprawnych,
  • modernizacja parkingu dla samochodów osobowych,
  • przebudowa kolidujących z inwestycją instalacji zewnętrznych oraz przyłączy.

 

Wartość inwestycji to 4 869 736,84 zł. Termin zakończenia prac to 30 grudnia 2022 roku.
– – – –
Przypomnijmy, że:
w latach 2016-2017 Gmina Wieliczka wybudowała kompleks sportowy (sala gimnastyczna, boisko wielofunkcyjne) przy Szkole Podstawowej nr 3. Całkowite nakłady finansowe wyniosły blisko 3 mln zł. Projekt obejmował rozbiórkę małej, niewymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3, która nie spełniała wymagań technicznych oraz budowę nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym o pow. użytkowej 852,50 m2, kubaturze 7 310,90 m3, o wymiarach boiska 19,72 x 29,90 m, z trybunami na 87 osób wraz z wyposażeniem. Sala przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w ramach zadania zbudowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20 m x 40 m o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem.

Dzień Edukacji Narodowej 2021

dzien edukacji narodowej w wieliczce

 

W Dniu Edukacji Narodowej,
słowa uznania za poświęcenie i zaangażowanie
w pracy z dziećmi i młodzieżą kieruję do wszystkich Nauczycieli
pracujących w szkołach Miasta i Gminy Wieliczka.

Życzę Wam, by trudowi wkładanemu w edukację najmłodszych
towarzyszyły zawsze zaufanie i szacunek,
a Państwa praca przyczyniała się do budowania autorytetu szkoły
wśród uczniów, rodziców i środowiska lokalnego.

Życzę Wam satysfakcji z wykonywanej pracy
i wytrwałości w codziennych działaniach dydaktycznych.

Artur Kozioł
Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka