Jubileusz 50-Lecia Zespołu Charytatywnego działającego przy Parafii św. Klemensa w Wieliczce

29 maja 2017 r. świętowaliśmy Jubileusz 50-Lecia Zespołu Charytatywnego działającego przy Parafii św. Klemensa w Wieliczce. Wolontariusze podejmują bezinteresowną posługę poprzez przeprtowadzanie zbiórek pieniężnych przy kościele w ramach ogłaszanych składek pomocowych, zarówno na cele parafian, jak i potrzeb Kościoła w świecie oraz rozdysponowują zebrane środki wśród potrzebujących.

Dzień Samorządu Terytorialnego

W dniu 29 maja 2017 r. Pan Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Warszawie z przedstawicielami samorządu z okazji „Dnia Samorządu Terytorialnego”. W gronie zaproszonych gości był Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł. W trakcie spotkania i wspólnej rozmowy Burmistrz Wieliczki przekazał Prezydentowi album ze wspomnieniami Światowych Dni Młodzieży 2016, wielkiego dzieła i niezapomnianego wydarzenia, którego byliśmy uczestnikami w 2016 roku na Campus Misericordiae Wieliczka-Brzegi.

 

Koncert urodzinowy dla Świętego Jana Pawła II

koncert urodzinowy dla swietego jp2

21 maja 2017 r. uczestniczyłem w „Koncercie urodzinowym dla Świętego Jana Pawła II”, który odbył się w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

Po uroczystej Mszy Św. pod przewodnictwem JE ks. kard. Stanisława Dziwisza i oprawie muzycznej „Grupy Solne Uwielbienie” prowadzonej przez o. Mariusza Tabora OFM, zaprezentowały się orkiestry połączonych szkół muzycznych z Wieliczki oraz Gdowa pod dyr. Adama Czyżowskiego i Izabeli Szoty.

W trakcie koncertu dzieci mogły uczestniczyć w atrakcjach przygotowanych specjalnie dla nich.

Uwieńczeniem obchodów urodzin Świętego Jana Pawła II był koncert koncert w wykonaniu Katarzyny Oleś – Blachy z towarzyszeniem: Marty Mołodyńskiej – Wheeler – fortepian, Pawła Wójtowicza – koncertmistrz, Anny Wójtowicz – skrzypce I, Magdaleny Kamińskiej – skrzypce II, Piotra Augustyna – altówka, Krzysztofa Wójtowicza – wiolonczela, Marka Bednarczyka – kontrabas.