Podpisanie umowy na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce

podpisanie umowy na rozbudowę szkoly podstawowej nr 3 w Wieliczce
W dniu 14 października 2021 roku podpisałem umowę z wykonawcą na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce.

W podpisaniu uczestniczyli również moi współpracownicy, w tym: zastępcy burmistrza Wieliczki Agnieszka Szczepaniak i Piotr Krupa, skarbnik gminy Krzysztof Pakuła, dyrektor Wydziału Inwestycji Jolanta Sobol oraz przedstawiciel wykonawcy Tomasz Adamczyk.
Inwestycja polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robot budowlanych w zakresie inwestycji pn.: Rozbudowa budynku szkoły podstawowej nr 3 w Wieliczce oraz instalacji wewnętrznych elektrycznych i sanitarnych wraz z rozbudową i przebudową kolidujących z inwestycją instalacji zewnętrznych i przyłączy oraz zagospodarowaniem i ukształtowaniem terenu na działce nr 569 obr.1 w Wieliczce.
Teren inwestycji położony jest na terenie Wieliczki przy ul. Sienkiewicza 14, obejmuje
zagospodarowanie terenu o powierzchni około 7.720,0 m2 na działce nr 569, obr.1 Wieliczka.

Głównym celem projektowanej inwestycji jest:
  • rozbudowa budynku szkoły podstawowej nr 3 w Wieliczce, która polega na dobudowie do głównego budynku od strony wejściowej frontowej, północnej segmentu dydaktycznego o wysokości 3-ch kondygnacji nadziemnych wraz z piwnicami; projektowana rozbudowa pozwoli na uzyskanie 8 pomieszczeń dydaktycznych na trzech kondygnacjach w poziomie piwnicy dodatkowej powierzchni szatni, holu wejściowego, pomieszczeń sanitarnych w tym toalet dla niepełnosprawnych,
  • budowa windy wewnętrznej w budynku szkoły dla osób niepełnosprawnych,
  • modernizacja parkingu dla samochodów osobowych,
  • przebudowa kolidujących z inwestycją instalacji zewnętrznych oraz przyłączy.

 

Wartość inwestycji to 4 869 736,84 zł. Termin zakończenia prac to 30 grudnia 2022 roku.
– – – –
Przypomnijmy, że:
w latach 2016-2017 Gmina Wieliczka wybudowała kompleks sportowy (sala gimnastyczna, boisko wielofunkcyjne) przy Szkole Podstawowej nr 3. Całkowite nakłady finansowe wyniosły blisko 3 mln zł. Projekt obejmował rozbiórkę małej, niewymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3, która nie spełniała wymagań technicznych oraz budowę nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym o pow. użytkowej 852,50 m2, kubaturze 7 310,90 m3, o wymiarach boiska 19,72 x 29,90 m, z trybunami na 87 osób wraz z wyposażeniem. Sala przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w ramach zadania zbudowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20 m x 40 m o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem.

Dzień Edukacji Narodowej 2021

dzien edukacji narodowej w wieliczce

 

W Dniu Edukacji Narodowej,
słowa uznania za poświęcenie i zaangażowanie
w pracy z dziećmi i młodzieżą kieruję do wszystkich Nauczycieli
pracujących w szkołach Miasta i Gminy Wieliczka.

Życzę Wam, by trudowi wkładanemu w edukację najmłodszych
towarzyszyły zawsze zaufanie i szacunek,
a Państwa praca przyczyniała się do budowania autorytetu szkoły
wśród uczniów, rodziców i środowiska lokalnego.

Życzę Wam satysfakcji z wykonywanej pracy
i wytrwałości w codziennych działaniach dydaktycznych.

Artur Kozioł
Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka

Wielicki Dzień Seniora 2021

inauguracja ogólnopolskiej karty seniora wieliczka
W dniu 30 września 2021 roku Miasto i Gmina Wieliczka zainaugurowało przystąpienie do Programu Ogólnopolskiej Katy Seniora podczas Wielickiego Dnia Seniora, który odbył się w Wielickiej Mediatece. W tym dniu Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł otrzymał z rąk prezesa Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Społecznego i Stowarzyszenia MANKO Łukasza Salwarowskiego certyfikat Gmina Przyjazna Seniorom. Wieliczka przystąpiła do Ogólnopolskiego programu „Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora”, tym samym dołączyła do ogólnopolskich inicjatyw aktywizująco-edukacyjnych na rzecz seniorów. Ogólnopolska Karta Seniora uprawnia posiadaczy do korzystania ze zniżek na wybrane produkty i usługi w około 2000 punktach na terenie całego kraju. Każdy mieszkaniec Gminy Wieliczka, który ukończył 60 lat, może ubiegać się o wydanie bezpłatnej karty upoważniającej do korzystania z licznych promocji i zniżek oferowanych przez partnerów w całej Polsce.
Podczas czwartkowych uroczystości burmistrz Artur Kozioł oraz zastępca burmistrza ds. społecznych Agnieszka Szczepaniak wraz z prezesem Łukaszem Salwarowskim wręczyli pierwsze cztery karty dla uczestników tego programu, a otrzymali je: Hanna Kozioł Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów, Kazimiera Ciupka Prezes Związku Emerytów i Rencistów w Wieliczce, Maria Klima członek artystycznej grupy seniorów oraz Maria Gurgul przedstawiciel Poniedziałkowego Klubu Seniora.
Czwartkowe spotkanie było okazją do integracji środowisk działających na rzecz seniorów, rozmów, skorzystania z przygotowanej specjalnie na tę okazję oferty kulturalnej oraz porad medycznych i profilaktycznych badań dedykowanych seniorom przygotowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce.
Na scenie w Wielickiej Mediatece wystąpiła grupa utalentowanych artystycznie seniorów, którzy w ramach akcji „Senior potrafi” przygotowali występ wokalno- muzyczny. Na zakończenie ze specjalnym programem wystąpił Łukasz Jemioła.
Podczas Wielickiego Dnia Seniora obecni byli przedstawiciele środowisk i organizacji zrzeszających wielickich seniorów m.in. Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana Pawła II oraz Wielickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zarząd oraz członkowie Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, prężnie działająca od 1,5 roku Gminna Rada Seniorów, przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich oraz klubów seniora działających na wielickiej ziemi.
Wnioski pozwalające na przystąpienie do programu dostępne są na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka przy ul. Powstania Warszawskiego 1 (tam też należy złożyć wypełnione wnioski).