Strategia „Metropolia Krakowska 2030″

przyjecie strategii rozwoju ponadlokalnego do 2030 Artur Kozioł
We wtorek, 14 grudnia, na nadzwyczajnym walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia strategii rozwoju ponadlokalnego do 2030 r. Strategia stanowi pionierski w skali kraju dokument rozwoju ponadlokalnego dla Krakowa i jego otoczenia – wyznacza siedem dziedzin współpracy dla piętnastu gmin na najbliższe 10 lat.

Głosowanie w sprawie przyjęcia dokumentu poprzedziły wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Województwa Małopolskiego oraz środowiska naukowego, wspierającego proces powstawania Strategii.

STRATEGIA „METROPOLIA KRAKOWSKA 2030”
Ścieżkę zrównoważonego rozwoju Metropolii Krakowskiej stanowi „Strategia Metropolia Krakowska 2030”. Jej podział na 7 dziedzin współpracy stanowi podstawę działań w poszczególnych obszarach. Projekt dokumentu powstał w sposób partycypacyjny, z wykorzystaniem metody Design Thinking, czyli twórczego rozwiązywania problemów, zorientowanego na potrzeby głównych odbiorców, a także idei zarządzania przez cele.
Mierząc się z perspektywą kolejnych wyzwań, które przyniesie w przyszłości rzeczywistość, na czele z tymi, które związane są z postępującym kryzysem klimatycznym, powstała Strategia Metropolia Krakowska 2030, która stanowi przygotowanie do budowy obszaru metropolitalnego, który będzie odporny i adaptowalny, a przede wszystkim przyjazny środowisku i bogaty kapitałem swoich mieszkańców.

Otwarcie filii bibliotecznej w Węgrzcach Wielkich

otwarcie filii bibliotecznej w wegrzcach wielkich wieliczka

W dniu 18 listopada wieczorem waz z najmłodszymi czytelnikami oraz przedstawicielami lokalnej społeczności dokonaliśmy uroczystego otarcia Filii bibliotecznej w Węgrzcach Wielkich po remoncie, który został zrealizowany w ramach Wielickiego Budżetu Obywatelskiego.

Po krótkiej oficjalnej uroczystości oraz podziękowaniach dyrekcja Mediateki – Biblioteki Miejskiej w Wieliczce zaprosiła dzieci wraz z rodzicami na spektakl pt. „Królewna o złotym sercu”.

 

Dziękuję za tak licznie przybycie. Mam nadzieję, że Filia biblioteczna w Węgrzcach Wielkich będzie służyć nie tylko miłośnikom literatury, ale i poszerzać i rozwijać horyzonty.

Spotkanie z druhami OSP Podstolice

spotkanie z druhami OSP Podstolice Wieliczka
18 listopada wraz z moim zastępcom Piotrem Krupą wizytowaliśmy budynek OSP w Podstolicach, w którym zakończyły się właśnie prace remontowe. Na spotkaniu obecni byli także: Radny Rady Miejskiej w Wieliczce – Ludwik Gawor, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Podstolicach – Kazimierz Pietrzyk oraz Druhowie OSP Podstolice.
  • W ramach zadania finansowanego ze środków Gminy Wieliczka wymieniono część okien oraz drzwi wejściowe w budynku remizy strażackiej.
  • W ramach programu współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wykonano:
  1. remont instalacji elektrycznej
  2. okładziny ścienne z płytek
  3. malowanie ścian i sufitów