Spotkanie wigilijne przedstawicielek Kół Gospodyń z naszej Gminy

spotkanie wigilijne przedstawicielek Kół Gospodyń Gminy Wieliczka
W oczekiwaniu na zbliżające się święta Bożego Narodzenia 13 grudnia 2022 r. w Wielickim Centrum Kultury odbyło się spotkanie wigilijne z przedstawicielkami Kół Gospodyń Wiejskich i Osiedlowych z naszej gminy na tradycyjnym spotkaniu wigilijny.
Słowa uznania za całoroczny trud włożony w przygotowanie degustacji potraw regionalnych, tym samym pielęgnowanie lokalnych tradycji, a także życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia złożył mój zastępca Piotr Krupa oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec. Wspólnie spędzony czas był okazją do podziękowań za dotychczasową, niezwykle aktywną współpracę, pełną poświęceń i zaangażowania w projekty, wydarzenia i akcje charytatywne realizowane na terenie miasta i gminy Wieliczka.
We wspólnym świętowaniu wzięli udział również sekretarz Gminy Wieliczka Adam Marek Panuś, dyrektor Wydziału Kultury, Turystyki, Sportu i Komunikacji Społecznej Magdalena Golonka, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dominika Chylińska.
Spotkanie podsumowała radna Rady Miejskiej w Wieliczce i wieloletnia szefowa Kół Gospodyń Wiejskich Małgorzata Krasoń, kierując pełne życzliwości słowa podziękowania za owocną współpracę na rzecz szerzenia działalności wielickich gospodyń. Całe spotkanie swoim występem uświetniła Kapela Mietniowska.
Dziękuję przybyłym za obecność

 

Szpital uniwersytecki wraz z przychodnią i centrum dydaktycznym dla studentów w Wieliczce

podpisanie porozumienia budowa szpitala uniwersyteckiego przychodni i centrum dydaktyczne dla studentow w Wieliczce
W Collegium Medicum w Krakowie 13 grudnia br. wraz z prof. Tomaszem Grodzickim – Prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum podpisaliśmy porozumienie dotyczące budowy na terenie Wieliczki Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią oraz Centrum Dydaktycznym dla Studentów.
Prorektor ds. Collegium Medicum UJ kilkukrotnie gościł w Wieliczce w ramach roboczych spotkań dotyczących rozbudowy obszaru medycznego w Wieliczce i deklarował chęć współpracy w tym obszarze. Podpisanie porozumienia to ważny krok zmierzający do finału wspólnych założeń, dokument konkretyzuje kierunki współpracy przy budowie, powstaniu oraz funkcjonowaniu szpitala wraz z przychodnią oraz centrum dydaktycznym w Wieliczce.
Przy podpisaniu tak ważnego porozumienia powstaje pytanie – w jaki sposób zrealizować tak strategiczny dla Wieliczki projekt. Możemy założyć, że dla tak istotnego przedsięwzięcia uda się pozyskać środki finansowe z Krajowego Programu Odbudowy, którego beneficjentem będzie Uniwersytet. Cieszę się, że możemy stworzyć warunki dla realizacji tak strategicznej dla mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka inwestycji. Bardzo dziękuję wszystkim za ten ważny krok
Zważywszy, że: w dniu 21 października 2021 roku, Uniwersytet, Szpital Uniwersytecki w Krakowie oraz Gmina Wieliczka podpisały List intencyjny – wyrażenie woli współpracy, którego przedmiotem były m. in. budowa i utworzenie na terenie Wieliczki Szpitala z przychodnią oraz z Centrum Dydaktycznym dla studentów, zachodzi potrzeba poczynienia dalszych kroków do osiągnięcia celów, w tym uszczegółowienia i konkretyzacji dalszych działań w ramach współpracy.
Niniejsze Porozumienie określa dalsze kierunki współpracy w zakresie budowy i utworzenia na terenie Miasta Wieliczka Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią oraz Centrum Dydaktycznym dla Studentów, w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji, dalszych etapów działań i deklarowanych zadań sygnatariuszy porozumienia.
Gmina po podjęciu stosownych uchwał przez Radę Miejską w Wieliczce, w drodze aktu notarialnego przekaże odpowiedni teren pod budowę Szpitala, przygotowując koncepcję uzbrojenia terenu w wodę, odprowadzania ścieków, gaz i energię elektryczną. Przygotuje również koncepcję rozwiązań komunikacyjnych dla przyszłych użytkowników wybudowanego obiektu.
Uniwersytet zobowiązuje się w terminie do 5 lat od przekazania przez Gminę terenu rozpocząć budowę Szpitala, podejmując wszelkie prace koncepcyjne i projektowe związane z uzyskaniem od właściwych organów stosownych pozwoleń, uzgodnień i opinii mających na celu budowę utworzenie na wskazanym terenie Miasta i Gminy Wieliczka – Szpitala jako jednostki organizacyjnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
W miesiącu styczniu Rada Miejska w Wieliczce będzie procedować dalsze kroki związane z realizacją przedsięwzięcia.