„Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II” na Campus Misericordiae

Na Campus Misericordiae w Brzegach – w miejscu Światowych Dni Młodzieży z udziałem Papieża Franciszka tuż przy Domu Miłosierdzia została zorganizowana mobilna wystawa przy współpracy Miasta i Gminy Wieliczka oraz Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Wystawa pt. „Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II upamiętnia wielkiego Polaka, kardynała, papieża, uczonego, poetę, aktora, filozofa, wychowawcę, pielgrzyma, świętego oraz Honorowego Obywatela Królewskiego Górniczego Wolnego Miasta Wieliczka.
Ekspozycja prezentuje trzy obszary. Pierwszy dotyczy dzieciństwa i młodości Karola Wojtyły spędzonych w Wadowicach oraz ukazuje jego drogę do kapłaństwa. Drugi, to okres nie tylko krakowski, ukazujący służbę duszpasterską księdza, biskupa, kardynała, metropolity krakowskiego na tle ważnych wydarzeń w naszej Ojczyźnie oraz trzeci podkreślający wielkość pontyfikatu Jana Pawła II. Na potrzeby wystawy nagrano 15 wywiadów ze świadkami życia, dzieła i świętości naszego Rodaka.