Budowa kanalizacji w Mietniowie i Pawlikowicach – kolejny etap

budowa kanalizacji w Mietniowie i Pawlikowicach-001
W dniu 24 września 2021 w podpisałem umowę na: Budowę kanalizacji sanitarnej Mietniów Pawlikowice w Gminie Wieliczka w ramach Projektu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV”.
Przedmiotem umowy jest wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej o łącznej długości ok. 8,4 km wraz ze studzienkami rewizyjnymi oraz 4 przepompowni ścieków, wykonanie zjazdów do przepompowni. Postępowanie obejmuje również modernizację 2 przepompowni ścieków położonych w miejscowościach Mietniów oraz Lednica Górna i odtworzenie stanu pierwotnego. Łączna wartość zadania wynosi 5 072 212,50 PLN brutto.