Rożnowa – bezpieczne skrzyżowanie

Rożnowa - bezpieczne skrzyżowanie, Artur Kozioł

22 czerwca 2021 r. podpisałem umowę na zadanie pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr DW 964 z drogami powiatowymi nr 2034K i 2022K i drogą gminną nr 561064K w miejscowości Rożnowa”.

Wartość zadania objętego niniejszą umową wynosi 60 000,00 zł brutto i obejmuje opracowanie wielowariantowej koncepcji rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr DW 964 z drogami powiatowymi nr 2034K i 2022K i drogą gminną nr 561064K w m. Rożnowa wraz z wyborem wariantu preferowanego do dalszego procedowania.