Opieka medyczna w Wieliczce – spotkanie konsultacyjne

opieka medyczna w Wieliczce Artur Kozioł
W dniu 7 czerwca 2021 r. spotkałem się ze znamienitymi osobistościami Prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. med. Tomaszem Grodzickim, Prof. dr hab. Zbigniewem Makiełą – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Katedra Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Prof. UJ dr hab. inż. Wiktorem Adamusem – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Katedra Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, aby porozmawiać o opiece medycznej w naszym mieście.
Podczas spotkania w Wieliczce Prorektor UJ Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki zapoznał się z pracami studentów Politechniki Krakowskiej dotyczącymi opieki medycznej w naszym mieście. Następnie Prorektor wizytował nowopowstałe obiekty w Wieliczce: Mediatekę oraz Szkołę Mistrzostwa Sportowego i zapoznał się z dalszymi planami rozbudowy obiektów społecznych.
W Wielickiej Mediatece Prorektor UJ Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki dokonał pamiątkowego wpisu do kroniki miasta.