Wsparcie dla Szpitala im. S. Żeromskiego oraz Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego

Rada Miejska w Wieliczce podjęła uchwałę wspierającą opiekę medyczną prowadzoną w Szpitalu im. S. Żeromskiego w Krakowie w bieżącym roku. Zadecydowano o przeznaczeniu środków w kwocie 360 000 zł na zakup aparatury medycznej i wyposażenia dla Szpitala oraz 40 000 zł na zakup środków ochrony przeciwko COVID-19 dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.
W uzasadnieniu mojej inicjatywy podkreśliłem, jak ważna jest współpracą pomiędzy Gminą Wieliczka, a Szpitalem oraz wsparcie placówek do których w większości – w czasie trwającej pandemii – trafiają mieszkańcy Miasta i Gminy Wieliczka. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Szpital również mógł liczyć na wsparcie w zakupie sprzętu medycznego zaoferowane przez Wieliczkę.
30 marca 2021 r. zostały podpisane stosowne umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Szpitala i Pogotowia celem wsparcia działań Szpitala i Pogotowia przy realizacji zadań w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi.
Dotacja dla Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie, w kwocie 360 000 zł. przeznaczona zostanie na zakup: 12 rejestratorów kanałowych z podglądem zapisu EKG, systemu długotrwałego monitorowania ciśnienia krwi z oprzyrządowaniem, 4 kardiomonitorów, autokeratorefraktometra, myjni dezynfektora, mebli ze stali nierdzewnej, lampy operacyjnej do Sali Zabiegowej, URS giętki z pojemnikiem i testerem szczelności, aparatu USG.
Dotacja dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego w Krakowie, w kwocie 40 000 zł zostanie spożytkowana na zakup respiratora Medument Standard oraz video laryngoskopów.