Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Wieliczce, Pomnik Odrodzenia Polski na wielickich plantach, Artur Kozioł, Magdalena Golonka

1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, czyli żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór próbie sowietyzacji Polski. Uczciliśmy ich pamięć poprzez złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy Pomniku Odrodzenia Polski w Wieliczce, a także inne patriotyczne inicjatywy.

W imieniu mieszkańców symboliczne kwiaty pamięci złożył Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł, a także sekretarz Gminy Adam Marek Panuś, Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec. Ponadto kwiaty złożyli przedstawiciele Sejmu, Powiatu Wielickiego, Kopalni Soli „Wieliczka”, organizacji pozarządowych w tym Klubu Przyjaciół Wieliczki, kombatanci oraz przedstawiciele Zarządu i Rady Osiedla H. Sienkiewicza, A. Asnyka, W. Pola.

Na jedno z wydarzeń towarzyszących zapraszamy do holu Wielickiej Mediateki, gdzie od 1 – 31 marca udostępnimy wystawę pn. „RE-NOWACJE. Cmentarze Wielkiej Wojny w Małopolsce sto lat później”. Na wystawie zaprezentowane zostaną wybrane fotografie odnowionych cmentarzy z I wojny światowej z terenu Małopolski. Ekspozycja ukazuje kunszt konserwatorskich perełek dziedzictwa kulturowego, które w ciągu ostatnich dekad uległy znacznej destrukcji i zostały wymazane z pamięci, a teraz na nowo można je odkrywać. Przybliża tym samym wiedzę o istniejącym na terenie małopolski zespole zabytkowych cmentarzy z okresu I wojny światowej.

Już od kilku lat podczas Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Wieliczce miał miejsce Bieg Tropem Wilczym. W tym roku wydarzenie to zostało przeniesione na 16 maja. Bieg ku czci Żołnierzy Wyklętych odbywa się na dystansie 1963 metrów, co symbolizuje rok śmierci ostatniego żołnierza wyklętego – Józefa Franczaka, ps. „Lalek”. W ubiegłorocznej edycji biegu w Wieliczce uczestniczyły całe rodziny, łącznie ponad 190 osób. Już teraz zapraszamy do uczestnictwa w patriotycznym biegu w maju!

Przy okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” warto wspomnieć o tomie pt. Ślad, autorstwa Apolonii Ptak, którego drugie, poszerzone wydanie ukaże się już wkrótce. Pani Apolonia Ptak – urodzona w 1933 roku w Jankówce – od wielu lat nieprzerwanie zbiera materiały o „Żołnierzach Wyklętych” z Małopolski. Zbiera informacje pozostałe w pamięci nielicznych już żyjących bohaterów, ich krewnych lub świadków. Formuje je czasem w kształcie opowiadania, częściej w prawie dokumentalnym zapisie rozmowy. Tworząc dla przyszłych pokoleń mały, bezcenny skarbczyk pamięci. Pamięci, bez której każdy człowiek, każda wspólnota ludzka, naród, skazane są na utratę tożsamości.

Informacja o ukazaniu się wspomnianej publikacji i możliwościach jej nabycia pojawi się na stronie Miasta i Gminy Wieliczka.