Pamięci pomordowanych mieszkańców Wieliczki

składanie kwiatów pod pomnikiem ofiar hitlerowskich w Wieliczce, Artur Kozioł, Magdalena Golonka, Cecylia Radoń

4 grudnia 2020 r., wraz z Cecylią Radoń Zastępcą Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, w obecności Dyrektora Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Komunikacji Społecznej Magdaleny Golonki złożyliśmy kwiaty przy odnowionym pomniku ofiar publicznej egzekucji dokonanej przez niemieckich okupantów 4 grudnia 1943 roku przy ul. Dembowskiego w Wieliczce.

4 grudnia 1943 roku, niemieccy okupanci dokonali publicznej egzekucji 10 Polaków przywiezionych z więzienia Montelupich w Krakowie. Był to odwet za śmiertelne postrzelenie, przy próbie rozbrojenia,  volksdeutscha Emanuela Kesslera przez żołnierza AK.

W 77. rocznicę tragicznych wydarzeń w Wieliczce staraniem Miasta i Gminy Wieliczka oraz Instytutu Pamięci Narodowej pomnik został odnowiony i na nowo odzyskał swój blask. Projekt ten uzyskał również wsparcie finansowe: Fundacji Rodziny Engelów, Auto Group Luzar oraz Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce.


Dzień Świętej Barbary to w górniczym mieście szczególnie święto. Jednakże w 1943 roku życie dopisało też tragiczna kartę obchodów wielickiej Barbórki. Dziękuję wieliczanom za pamięć o niewinnych ofiarach wojennych zmagań. Słowa podziękowania kieruje również do wszystkich osób i instytucji, które włączyły się w projekt odnowy pomnika.

– – – – – –
W związku z przeprowadzoną odnową pomnika  Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Kra

kowie przeprowadził kwerendę w celu ustalenia personaliów ofiar egzekucji w Wieliczce. Jednakże bardzo wnikliwe badania, m.in. materiałów Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie dotyczących działalności funkcjonariuszy gestapo przy więzieniu Montelupich w okresie II wojny światowej oraz akt postępowań w sprawie egzekucji i rozstrzeliwań na terenie Wieliczki w 1943 roku, nie pozwoliły ustalić nazwisk ofiar z grudnia 1943 r.