Przebudowa drogi w Janowicach na ukończeniu

przebudowa drogi w janowicach wieliczka
Cieszą takie informacje, zaledwie kilka dni temu kładziony był asfalt i jeździły walce, a dziś już tylko ostatnie prace wykończenia i droga w Janowicach będzie gotowa. Inwestycja zostanie zakończona, by podjąć się kolejnego, ważnego z punktu widzenia mieszkańców zadania.
W ramach zadania została przeprowadzona budowa kanalizacji deszczowej, budowa chodnika oraz remont konstrukcji nawierzchni jezdni polegający na odtworzeniu nawierzchni z asfaltobetonu. Inwestycja realizowana jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w województwie małopolskim. Środki własne gminy Wieliczka to: 3 017 969,85 zł, a dotacja z budżetu państwa – 2 931 224,00 zł.