Poświęcenie odnowionej kapliczki w Golkowicach

Poświęcenie odnowionej kapliczki w Golkowicach

W dniu 8 grudnia 2019 r. uczestniczyłem w uroczystości poświęcenia odrestaurowanej kapliczki Najświętszego Serca Pana Jezusa, którego dokonał ks. Stanisław Łomnicki Proboszcz Parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Golkowicach w obecności licznie przybyłych mieszkańców Golkowic i zaproszonych gości.

Wykonane zostały czynności, mające na celu powstrzymanie procesów destrukcji oraz przywrócenie obiektowi pełni walorów estetycznych. Po zdemontowaniu wszystkich elementów kapliczki, wykonano izolowany fundament, kamień został oczyszczony, odkażony, zaimpregnowany, a formom rzeźbiarskim, po zdjęciu przemalowań i nawarstwień oraz po wzmocnieniu kamienia i uzupełnieniu formy, została przewrócona polichromia. Dla zabezpieczenia przed wodą powierzchnie zostały zahydrofobizowane. Elementy metalowe zadaszenia i ogrodzenia zostały oczyszczone i zabezpieczone antykorozyjne.