Budowa kanalizacji sanitarnej – Lednica Górna, Sułków w Gminie Wieliczka

podpisanie umowy na budowę kanalizacji w Lednicy Górnej i Sułkowie z Artur Kozioł

Dziś, 26 czerwca 2019 r. w budynku magistratu podpisałem umowę z przedstawicielami firmy PHU „INKO 2001” Krzysztofem Łukasikiem i Krzysztofem Kaczorem na wykonanie zadania 2: pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej – Lednica Górna, Sułków w Gminie Wieliczka” w ramach Projektu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ UMOWY: 16 602 540 zł.
DOFINANSOWANIE PO IiŚ: 11 473 300 zł.

Zakres przedmiotowy:
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna o dł: 18 900 mb
Kanalizacja sanitarna tłoczna o dł: 7 750 mb
Pompownie sieciowe: 11 szt.
Studnie rewizyjne: 1 200 szt.

 W zakres prac wchodzi budowa sieci kanalizacji sanitarnej składającej się z kolektorów głównych z sięgaczami do posesji oraz kanałów ciśnieniowych od projektowanych przepompowni ścieków.

 Projekt obejmuje również demontaż i montaż hydrantu p.poż. na istniejącej sieci wodociągowej. Planowane zakończenie robót: 31.12.2022 r.