Wieliczka z tytułem „Gminy 30-lecia Wolności RP”

Orzeł Niepodległości dla Gminy Wieliczka 2019 - Artur Kozioł i Piotr Krupa

W piątek 14 czerwca 2019 r. w Warszawie, w towarzystwie mojego zastępcy Piotra Krupy odebrałem statuetkę Orła Wolności dla Gminy Wieliczka.

Tytuł „Gmina 30-lecia Wolności RP” Wieliczce przyznała Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców.

Plebiscyt Orły Polskiego Samorządu to najbardziej cenione przedsięwzięcie w środowisku samorządowym, realizowanym w ramach Ogólnopolskiego Programu Regionów Samorządowa Marka Roku. Propaguje najlepsze wzorce funkcjonowania i rozwoju samorządów.

Przyznając Nam – Wieliczce nagrodę „Gminy 30-lecia Wolności RP” kapituła konkursowa wzięła pod uwagę całokształt działań, które na przestrzeni ostatnich lat zapewniały rozwój Naszemu miastu w obszarach takich, jak: edukacja, ochrona zdrowia, ochrona środowiska, wydarzenia kulturalne, polityka społeczna, inwestycje miejskie oraz rozwój gospodarczy.

Dziękuję mieszkańcom za zaufanie i wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego ogromnego sukcesu.