Przebudowa ulicy Czarnochowskiej oraz drogi wojewódzkiej nr 964 w Pawlikowicach

Kontynuujemy przebudowę ulicy Czarnochowskiej w Wieliczce. Przebudowa obejmuje poszerzenie i budowę chodnika na odcinku od cmentarza do drogi wojewódzkiej nr 94.

Położona zostanie również nowa nawierzchnia asfaltowa. Jest to część inwestycji, w której kolejnym etapie przebudowana zostanie ulica Grottgera oraz fragment ulicy Piłsudskiego. Gmina Wieliczka na tę inwestycję pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w wysokości ponad 1 milon 600 tysięcy zlotych.

 

Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce realizuje ponadto zadanie pn. „Budowa chodników i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka – Dobczyce – Wieliczka – etap I”.
W miejscowości Pawlikowice Budowa chodnika na odcinku 965 m realizowana jest w ramach zadań z zakresu infrastruktury drogowej współfinansowanych przez Województwo Małopolskie (tzw. Inicjatywy Samorządowe). Głównym zamierzeniem przedmiotowego zadania jest poprawa bezpieczeństwa pieszych poruszających się wzdłuż drogi wojewódzkiej charakteryzującej się dużym natężeniem ruchu. Wartość zadania wynosi 1.332.512,45 zł.